JSDH

Výcvik ve skále – 26.05.2023

V pátek odpoledne jednotka provedla prořezaní větví kolem cesty do skály, aby v případě MÚ (typu požár lesa) se mohlo zřídit čerpací stanoviště pro dálkovou dopravu vody za pomocí CAS. Následně jednotka přistavila auto k zatopenému lomu a roztáhly se hadice přes kopec až k závoře. Za pomoci plovoucího čerpadla a přenosné stříkačky (PS12) se zkoušelo, zda je možné vodu vytlačit až na kopec. Dle tlakové zkoušky jsme vytipovali vhodné místa pro otáčení a plnění cisteren.