JSDH

TC – Požár – 14.06.2023

Velitelé družstev společně s velitelem jednotky připravili pro jednotku taktické cvičení v bývalém kravíně. Několika stránkový dokument následně schválil velitel jednotky a starosta obce. Cílem taktického cvičení bylo, aby si členové jednotky vyzkoušeli všechny teoretické znalosti, které získali během odborných příprav (konaných každou druhou středu v měsíci). Dále zkontrolovat stav podzemní jímky na dešťovou vodu, protože nejbližší hydrant je daleko (důležité je, aby byla jednotka připravena na všechny mimořádné události).