JSDH

Výcvik NDT – Polygon – 16.04.2023

V sobotu ráno se na stanici HZS Ostrava – Fifejdy zúčastnila naše jednotka výcviku v polygonu. Účel výcviku je simulovat reálné podmínky zásahu, tj. snížená viditelnost, hluk, sálavé teplo a stísněný prostor. Všichni zúčastnění museli ve tmě prolézt v plné výbavě (společně s dýchacím přístrojem) úzkým prostorem tvořený mřížemi a různými průlezy. Hasiči se v polygonu doslova plazí nebo mohou jít po „čtyřech“, místy to je natolik úzké, že někteří hasiči jsou přinucení si dýchací přístroj sundat a tlačit před s sebou. Tato část výcviku je velmi náročná a vyžaduje od hasičů nejen fyzickou sílu, ale také schopnost udržet chladnou hlavu a efektivně spolupracovat s ostatními členy týmu. Protože skupina je nedělitelná!

Když skupina hasičů (2-3 muži) prolezli polygon, čekal je poslední úkol. Vlézt do zakouřené místnosti, ve které nejde vidět na krok a najít figurínu, kterou pak vytáhnou ven. I ve dvou mužích měli problém figurínu dostat ven, protože samotná figurína váží jako dospělý člověk.

Cílem bylo připravit hasiče na extrémní podmínky, se kterými se mohou setkat při skutečných zásazích. Omezená viditelnost a stísněný prostor představují velkou výzvu pro plnění úkolů v bezpečném a efektivním způsobem. Díky tréninku v takových podmínkách jsou hasiči lépe připraveni na překonání těchto obtíží a mohou tak poskytnout lepší pomoc občanům v případě nouze.