O nás

Sbor dobrovolných hasičů Těškovice má stoletou tradici. Samotné založení našeho sboru připadá na pátek 2. října roku 1891, kdy bylo sedmi hlasy proti jednomu odsouhlaseno obecním zastupitelstvem založení hasičského sboru v naší obci.

Tohle jsou hlavní aktéři, na jejichž popud vznikli v naši obci hasiči: Vilém Piš, Jan Dluhoš, Jan Sikora, František Vavrečka a Eduard Nemynář. Ještě téhož roku 31. prosince byla činnost sboru potvrzena C. K. Zemskou vládou v Opavě. Po roce měl již sbor 40 členů. Byla zakoupena ruční stříkačka od firmy Smejkal za 850 zlatých. Družstvo bylo vybaveno základní technikou na tehdejší dobu. Bylo zapotřebí peněz a tak se žádalo o finanční pomoc. Hlavními dárci byl náš Obecní úřad a hrabě Stolberg z kyjovického panství. Tento dokonce poskytl místo pro zbrojnici ve svém dvoře.

Roku 1893 postihnul naši obec mohutný požár, kdy vyhořelo 30 hospodářství a obytných budov. Na likvidaci požáru se účastnily sbory z širokého okolí. V roce 1897 ukončili někteří členové svá členství s tím, že se sbor rozpadne, což se však nestalo. Byli přijati členové noví a sbor pokračoval ve své činnosti. Na výborové schůzi 22. 1. 1928 bylo schváleno zakoupení nové ruční stříkačky z hasičských závodů za 13 170 korun. V tomto období začíná být sbor velice činný. V roce 1935 vypuknul v obci opět velký požár, který opět pomáhaly hasit jednotky z okolí. Zde právě byli hasiči z Bílovce se svou motorovou stříkačkou. Tohle byla inspirace pro náš sbor pro zakoupení motorové stříkačky.Za finanční pomoci občanů obce byla zakoupena dvoukolová motorová stříkačka od firmy Stratílek z Vysokého Mýta za 24 885 korun.

Po dobu okupace je činnost sboru v útlumu, ale sbor se nerozpadl. Po válce přichází do vedení mladá krev a aktivně se zapojují do činnosti a obnovy obce. V roce 1946 vzniká první velké přátelství a kmotrovství nad naší obcí přebírá město Humpolec. V červnu 1948 přijíždí delegace hasičů z Humpolce a jako dar předávají 12 nových hasičských helmic pro naši jednotku. Na tuto počest je uspořádán slezský večer se zábavou. Toto přátelství pokračuje i v dalších létech až do dnešní doby.

V roce 1957 dostává sbor první automobil Tatru 805, která parkuje v cizí garáži, jelikož hasičská zbrojnice je touto dobou v prostorách pod kulturním domem a automobil tam není možno umístit. Vedení sboru přichází s myšlenkou výstavby nové hasičárny, která je za pomoci členů postavena v akci Z a v roce 1961 je předána sboru k užívání.

V 70 létech minulého století dochází k navázání další družby s hasiči z Borovan. SDH patří k nejpočetnější složce v naší obci s cca 130 členy. Součástí sboru je také divadelní soubor Berani se svou dlouholetou historií. Za posledních 40 let máme úspěchy všech sportovních družstev, kterými naší členové prošli od těch nejmladších až po ty nejstarší.

V minulém století mladí hasiči vyhrávali jak okrsková tak i okresní kola a dokonce v 70 létech postoupili dorostenci na krajské kolo v požárním sportu. Nesmíme opomenout jednu legendu mezi vedoucími soutěžních družstev a tím je Václav Krč, který vedl několik desetiletí mladé hasiče v našem sboru. Samozřejmě, že poděkování patří všem, kdo kdy obětovali svůj volný čas pro rozvoj mládeže našeho sboru. Největší úspěchy ale přichází v roce 2006, kdy jsme se poprvé zúčastnili s družstvem starších žáků na mistrovství republiky v požárním sportu v Liberci. Od tohoto roku až do roku 2017 se vždy zúčastnilo alespoň jedno družstvo na mistrovství republiky.

Ovšem největší úspěch byl v roce 2012, kdy družstva z Těškovic přepsala historii v požárním sportu. Tento úspěch malé vesničky na konci okresu Opava s 800 obyvateli a 130 členy sboru znamenal postup do všech pěti kategorií soutěžních družstev na mistrovství republiky. Starší žáci se umístili v Sokolově na třetím místě, dorostenci na čtvrtém a dorostenky obsadily čtrnáctou příčku. V Uherském Hradišti se stali muži mistry republiky a ženy skončily druhé. Odtud postoupily naše děvčata na 15. ročník mezinárodní soutěže do francouzského Mulhous. Tady se umístily v roce 2013 na druhém místě, kdy ve štafetě 4 x 100 metrů, obsadily 1. místo v novém světovém rekordu a staly se tak vicemistryněmi světa na 4 roky. Tentýž rok v Jablonci nad Nisou dorostenci obsadí 1. místo a starší žáci druhou pozici.

V roce 2014 v Brně končí dorostenky na 2. místě, v Trutnově 2015 se muži stávají opět mistry republiky a v Praze obsadily dorostenky 8. příčku. V Českých Budějovicích v roce 2016 obsadí dorostenky 5. místo.  V roce 2017, kdy se mistrovství republiky koná v Praze, se naše ženy umístí na 4. místě. V Hradci Králové v roce 2021 naši muži obsadili 2. místo.

Náš sbor má také družstva veteránu a to jsou ženy a muži nad 35 let, kteří jezdí soutěžit v rámci opavské ligy v této kategorii. Máme rovněž početnou zásahovou jednotku s nadstandardním vybavením pro naši kategorii JPO5. K chodu jednotky přisívají pravidelná školení, která jsou již v dnešní době zapotřebí.

Od doby, kdy dostal sbor první automobil, uběhlo již mnoho času a Tatru 805 nahradila v 80 létech minulého století pekařská Avie přestavěná na zásahové vozidlo, které nám sloužilo až do roku 2016. V tomto roce bylo nahrazeno devítimístným Citroenem pro přepravu osob, který zakoupil Obecní úřad. Toto vozidlo mohou využívat všechny spolky v naší obci ke svým aktivitám.

Do roku 2022 sloužila jako zásahové vozidlo Avie zakoupená od hasičského sboru ve Vítkovicích v roce 2015. V tomto roce byla nahrazena novým zásahovým vozidlem Renaultem Master pro devítičlennou posádku. V roce 2021 – 2022 byla po 60 létech zrekonstruována hasičárna, která je součástí Obecní úřadu v naší obci. Jednotka má novou moderní šatnu a auta mají vytápěnou garáž. Rovněž máme novou prostornou zasedací místnost.

V roce 2002 si sbor pořídil nový hasičský prapor, na který přispěli sponzoři a Obecní úřad. Téhož roku byl také vysvěcen.

Náš sbor se podílí na kulturním životě v naší obci a je její nedílnou součástí. Pořádáme plesy, soutěže a jsme nápomocni Obecnímu úřadu k plnění potřebné činnosti. Vzájemně spolupracujeme se všemi složkami v obci, pořádáme tábor pro děti a nezapomínáme i na starší členy, kdy slaví významná životní jubilea.

Jak je možno se dočíst z historie našeho sboru, kdy se za těch 130 let od jeho založení až po současnost hodně změnilo. A nesmíme zapomínat na tradice proč a nač všechno toto vzniklo a co je naším poselstvím i pro další generace.

Mějme stále na paměti hasičské heslo: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.

Starosta sboru René Bárta